Όροι χρήσης

Η ατομική επιχείρηση Ζαμαντζάς Ευάγγελος και με το διακριτικό τίτλο «KAREKLAnuova» σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kareklanuova.com, με έδρα στην Κατερίνη Πιερίας, στη διεύθυνση 4ο χλμ Ε.Ο Κατερίνης-Λάρισας με τ.κ. 60100 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 148226948000, με ΑΦΜ 138542762 στη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, με τηλέφωνο 2351600994, και με την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας kareklanuova@gmail.com.

Παρακαλούμε πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας www.kareklanuova.com, συμβουλευτείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης και βεβαιωθείτε ότι τους έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτεαπόλυτα και ανεπιφύλακτα με αυτούς. Εφόσων ο χρήστης επισκευθεί την σελίδα μας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται τους κατωτέρω όρους ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία εξαίρεση.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει με προσωπική του ευθύνη να απέχει απο κάθε χρήση του ιστότοπου και κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης-συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επίσης υποχρεούται μέσα απο το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα,για οποιανδήποτε μεταβολή,να προβαίνει στην ενημέρωσει των καταναλωτών.

Η κατάρτιση των συμβάσεων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Προϊόντα

1. Πληροφορίες & Προϊόντα

Υποχρέωση αλλά και κύρια φροντίδα μας είναι οι πληροφορίες που δίνονται στην ιστοσελίδα www.kareklanuova.com και αφορούν την ποιότητα, την ποσότητα, τα κύρια χαρακτηριστικά και τις τιμές των προϊόντων να είναι απολύτως ακριβείς.

Παρόλα αυτά η επιχείρηση μας επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, (μέγεθος, χρώμα, υφή κ.α) που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

2. Τιμές προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω ή δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η www.kareklanuova.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός να τροποποιεί την περιγραφή και τις τιμές των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, δεσμεύεται όμως κατά την εκπλήρωση της παραγγελίας σας να αποστείλει τα προϊόντα που παραγγείλατε με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της κατά το χρόνο της παραγγελίας.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων ενώ δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμια περίπτωση τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.kareklanuova.com ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4. Οι Σύνδεσμοι

Οι τυχόν σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της www.kareklanuova.com και ως εκ τούτου η Επιχείρηση μας δεν φέρει ουδέ μια ευθύνη για τα περιεχόμενα, τις αλλαγές ή τον τρόπο ενημέρωσης από αυτές.

5. Ευθύνη-Υποχρεώσεις του χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση της σελίδας σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Καθώς η χρήση της σελίδας υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τη σελίδα μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους, η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη.

Η Επιχείρηση δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Επιχείρησης γιανα παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

6. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.kareklanuova.com είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της εταιρίας “KAREKLAnuova’’. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, που αναρτάται από την “KAREKLAnuova”, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων κ.λ.π, αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της “KAREKLAnuova” και προστατεύονται απο τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του www.kareklanuova.com. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της KAREKLAnuova ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την “KAREKLAnuova” ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ‘’KAREKLAnuova” ή/και του www.kareklanuova.com ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Η εμφάνισή τους στο www.kareklanuova.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7. Οι «Σύνδεσμοι» προς άλλους ιστότοπους

Η KAREKLAnuova δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τυχόν άλλων ιστότοπων και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η KAREKLAnuova σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του www.kareklanuova.com. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της KAREKLAnuova ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την “KAREKLAnuova” ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ‘’KAREKLAnuova” ή/και του www.kareklanuova.com ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Η εμφάνισή τους στο www.kareklanuova.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

8. Διαφημιστικά μηνύματα

Η www.kareklanuova.com δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες της να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ. με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή τηλεφωνικά. Εφόσον οι χρήστες επιθυμούν την διακοπή αποστολής των διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων η www.kareklanuova.com δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία.

9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν εφαρμόζεται στις ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμων στον ιστότοπο και/ή σε δραστηριότητες που προσφέρονται από τρίτα μέρη. Παρακαλείσθε να μελετήσετε οποιαδήποτε σχετική πολιτική σε οποιονδήποτε τρίτο ιστότοπο πριν συνεχίσετε. Η KAREKLAnuova δεν είναι υπεύθυνη για τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από αυτούς τους τρίτους ιστότοπους.

Επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχετε κατά την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο και όταν χρησιμοποιείτε τις σχετικές υπηρεσίες και λειτουργίες. Τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, τίτλο, φύλο, γενέθλια (ημέρα, μήνας, χρονιά), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, οικονομικά στοιχεία (λεπτομέρειες σχετικά με τη χρεωστική και την πιστωτική κάρτα), διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση έκδοσης απόδειξης ή τιμολογίου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρείτε απαραίτητη να μοιραστείτε μαζί μας.

Διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται από εσάς μέσω του www.kareklanuova.com και τα διασταυρώνουμε με τα προσωπικά στοιχεία που πιθανόν να έχετε δώσει στο παρελθόν στην Επιχείρηση μας. Η διασταύρωση αυτή γίνεται μέσω υπολογιστών και πάντα εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες-προσωπικά σας στοιχεία:

 • όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας,
 • όταν κάνετε εγγραφή στον ιστότοπο μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας ή παρέχετε προσωπικές πληροφορίες στην επιχείρησή μας.
 • όταν πραγματοποιείται μία παραγγελία μέσω του ιστότοπου.
 • εάν επικοινωνείτε με εμάς (για παράδειγμα, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) για να ενημερωθείτε για κάποιο προϊόν μας ή για τη φροντίδα του ή για την εξυπηρέτηση πελατών ή για να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με τον ιστότοπο, το προϊόν ή για οτιδήποτε άλλο.

– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες-προσωπικά σας στοιχεία:

 • για να διαμορφώσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.
 • για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μεταξύ μας συμφωνίες και να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς, δηλαδή την επεξεργασία και ολοκλήρωση των παραγγελιών και των πληρωμών σας.
 • για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την διερεύνηση απάτης, παραβιάσεων του συστήματος ασφαλείας, νομικών παραβιάσεων και για οποιαδήποτε άλλη κατάχρηση του ιστότοπου, και για να εφαρμόσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, που μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • για την αποστολή αποριών, αλληλογραφίας και παραπόνων που έχετε εκφράσει.
 • για τις εσωτερικές λειτουργίες μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων, τον έλεγχο, την έρευνα, στατιστικούς σκοπούς και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • για την παροχή πληροφοριών για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε και είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή ρωτήσει για αυτά. Θα σας αποστέλλουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν έχετε πρώτα συναινέσει.
 • για την αποστολή σχετικών διαφημίσεων, π.χ. Newsletter.
 • για προτάσεις για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων μηνυμάτων και προφίλ ώστε να προσδιορίζονται ποιες πληροφορίες και διαφημίσεις ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, π.χ. δημιουργώντας ατομικά ή ομαδικά προφίλ.
10. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Με τη συναίνεση σας, θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να επικοινωνούμε μαζί σας για την παραγγελία σας ή για οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση ή υπενθύμιση.

– Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προσφορές ή προωθητικές ενέργειες μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, θα μπορείτε ανα πάσα στιγμή να απεγγραφείτε επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο.

– Με σεβασμό στο προσωπικό σας απόρρητο δεν μεταφέρουμε ποτέ την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε τρίτα πρόσωπα για τυχόν προωθητικές ενέργειες.

– Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε στον συγκεκριμένο ιστότοπο παρά μόνο για την ολοκλήρωση των αγορών σας ή για να σας παρέχουμε υπηρεσίες όπως νέες ειδοποιήσεις ή υπενθυμίσεις.

Όποιο προσωπικό στοιχείο το όποιο συλλέγεται από εμάς κατά την πλοήγηση και τη χρήση του ιστότοπου, καταγράφεται ηλεκτρονικά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

– Την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το προσωπικό της KAREKLAnuova (διοικητικό προσωπικό, εξυπηρέτηση πελατών, μάρκετινγκ) το οποίο και μπορεί να τα επεξεργάζεται.

– Δικαιώματα προσωπικών δεδομένων

 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία διατηρούμε.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανα πάσα στιγμή. Στην περίπτωση δηλαδή που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη διαφημιστικού υλικού, και αλλάξατε γνώμη, μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα μας επικοινωνώντας μαζί μας ή επιλέγοντας κατευθείαν τον σύνδεσμο για απεγγραφή σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στην περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στη συγκεκριμένη Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στον ιστότοπο.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με του νέους όρους της συγκεκριμένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kareklanuova@gmail.com.

Σε αυτή τη περίπτωση ο λογαριασμός σας θα κλείσει και δε θα δεσμευτείτε από τους νέους όρους, καθώς επίσης μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών σας (όπως αναφέρεται παραπάνω).

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μετά την ημερομηνία αλλαγής των όρων συνεπάγεται με αποδοχή των νέων όρων Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

11. Newsletter

Με την δική σας αποδοχή θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε τα για προϊόντα μας, τις εκπτώσεις μας,τις υπηρεσίες μας, καθώς και προωθητικές ενέργειες της KAREKLAnuova.

12. Επικοινωνία

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε να σταματήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, ή εάν θέλετε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως αναφέρεται παραπάνω και για οποιοδήποτε παράπονο, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kareklanuova@gmail.com ή στο τηλέφωνο (+30) 2351600994.

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Η www.kareklanuova.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τούς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών της.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω www.kareklanuova.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Η www.kareklanuova.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τούς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών της.

14. Cookies
Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον web browser (φυλλομετρητή) σας κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο αυτό. Τα cookies είναι μοναδικά για τον κάθε web browser (φυλλομετρητή) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες. Σκοπός τους είναι η λήψη στοιχείων σχετικά με την προηγούμενη δραστηριότητα του χρήστη, τη γλώσσα πλοήγησης και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη στον ιστότοπο – σε κρυπτογραφημένη μορφή – εφόσον επιλέξει να αποθηκεύσει τον κωδικό αυτό ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Τα cookies χωρίζονται σε προσωρινά (session cookies) ή μεγαλύτερης διάρκειας (persistent cookies).

Τα προσωρινά cookies είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον web browser (φυλλομετρητή) σας.

Τα cookies μεγαλύτερης διάρκειας παραμένουν αποθηκευμένα στον web browser (φυλλομετρητή) μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε cookies:

 • για την αυτόματη αναγνώριση του επισκέπτη χρήστη ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την είσοδό του (login) με τους προσωπικούς του κωδικούς.
 • για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση στον ιστότοπο (Google Analytics, Facebook Pixel, Εξυπηρέτηση πελατών). Τα cookies αυτά ανήκουν στην κατηγορία third party cookies.
 • για την αποθήκευση επιλογών και ρυθμίσεων του χρήστη με σκοπό την παροχή μιας πιο λειτουργικής και εξατομικευμένης περιήγησης.
 • για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστότοπού μας.
Ποιά τα δικαιώματα σας;
 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση kareklanuova@gmail.com καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kareklanuova@gmail.com.

15. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα της υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, βάσει Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013), να επιστρέψει το προϊόν, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του όπου έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, υπό τους παρακάτω αναγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Με προθεσμία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση ή την παραλαβή του προιόντος (εφόσον ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το εργοστάσιο»), ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
 2. Καλείται αναιτιολόγητη υπαναχώρηση και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν σε άριστη ακριβώς κατάσταση όπως το παρέλαβε. Το προϊόν που επεστράφει θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση,σαν καινούργιο, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, κ.τ.λ.) χωρίς σκισίματα και φθορές και δεν θα πρέπει να  έχει χρησιμοποιηθεί, όπως ακριβώς πριν την πώληση του. Για να είναι αποδεκτή η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται η απόδειξη λιανικής ή  το τιμολόγιο από το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται σε ένα απο τα παραστατικά αγοράς.
 3. Το Προιόν επιστρέφεται, στην περίπτωση και μόνο που προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 4. Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται γραπτώς με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και την αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Επιχείρησή μας (KAREKLAnuova,  Διεύθυνση: 4ο χλμ Ε.Ο Κατερινης Λάρισας, Τ.Κ: 60100, Κατερίνη Πιερίας  β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales.kareklanuova@gmail.com και η Επιχείρησή μας θα  επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
 5. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στην  KAREKLAnuova,  Διεύθυνση: 4ο χλμ Ε.Ο Κατερινης Λάρισας, Τ.Κ: 60100,  Κατερίνη Πιερίας.
 6. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη τα χρήματα. Στην περίπτωση που ο Πελάτης πλήρωσε μέσω πιστωτικής κάρτας ή με όποινδήποτε αλλον τρόπο, η Επιχείρησή μας, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, υποχρεούται την επιστροφή χρημάτων σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να μας γνωστοποιήσει.
 7. Η επιστροφή των χρημάτων λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη, θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η Επιχείρησή μας έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
 8. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Επιχείρηση.
 9. Ο Πελάτης θα πρέπει να αποζημιώσει την Επιχείρησή μας, εφόσον έχει κάνει χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προιόντος στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε Επιχείρησή μας δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη σχετικά με την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 10. Στην περίπτωση που ο Πελάτης επέλεξε εναν άλλον τρόπο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Επιχείρησή μας, οι δαπάνες παράδοσης δεν επιστρέφονται.

Προσοχή! Η Υπαναχώρηση της παραπάνω παραγράφου δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

– Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 • στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό χώρο, εργοστάσιο, KAREKLAnuova και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό χώρο, εργοστάσιο, KAREKLAnuova, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι έχει τελεστεί εξ αποστάσεως.
 • σε όσα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, ακόμα και εάν έχουν ανοιχτεί.
 • στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε ο καταναλωτής.
16α. Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Στην περίπτωση που η Επιχείρησή μας ευθύνεται για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο Πελάτης έχει το δικαίωμα κατ’ επιλογήν του:

1) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,

2) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή

3) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα και γίνεται κατά παράβαση των συναλλακτικών ηθών.

Προσοχή! Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Επιχείρησή μας οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο εκτός και εάν πρόκειται για πράξη κατάφωρης παραβίασης των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Επιχείρηση για κάθε ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο κάθε φορά μπορεί να κρίνεται ανά περίπτωση.

Η Επιχείρηση οφείλει να αποδείξει ότι το εμπόρευμα δεν ήταν ελαττωματικό εντός των πρώτων 6 μηνών από την παράδοσή του. Μετά από το διάστημα αυτό, πρέπει ο καταναλωτής να αποδείξει ότι το εμπόρευμα ήταν ελαττωματικό. Δεν αποκλείεται η προσφυγή είτε από τον Πελάτη είτε από την Επιχείρηση σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για γνωμοδότηση.

Προσοχή! Τα παραπάνω εκ του νόμου (ΑΚ 540) δικαιώματα του Πελάτη παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 2351 600994, είτε μέσω email στο sales.kareklanuova@gmail.com. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

Περιορισμός ευθύνης: Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ακόμα και για προκληθείσες ζημίες που τυχόν υπέστη οπουδήποτε πρόσωπο.

16β. Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή

KAREKLAnuova – Εγγύηση 2 ετών

Μέλημα μας και πρωταρχικό μας στόχος να σας προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις και Έπιπλα ανθεκτικά με γούστο και άποψη.

Η KAREKLAnuova κατασκευάζει έπιπλα που αντέχουν στον χρόνο και σας προσφέρει εγγύηση 2ετών. Η επιχείρησή μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι σας προσφέρει δυο χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα προϊόντα που αγοράζετε μέσω του E-shop μας είτε απευθείας από το εργοστάσιο μας.

Η εγγύηση αυτή καλύπτει κάθε ελαττωματικό προϊόν, είτε ατέλεια.

Η έναρξη ισχύς της εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την αρχική απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς.

Εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας και αφού εξακριβώσουμε ότι το προϊόν καλύπτεται από τη εν λόγω εγγύηση, η KAREKLAnuova θα φροντίσει για την επισκευή του προϊόντος και αν αυτό δεν είναι δυνατό, για την άμεση αντικατάσταση του.

Στην περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυρθεί από την γκάμα μας, θα γίνει αντικατάσταση με άλλο, παραπλήσιο προϊόν.
Έτσι λοιπόν ο καταναλωτής διατηρεί σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που τυχόν απορρέουν από την εν λόγω εγγύηση, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα αγαθά και τη σύμβαση πώλησης.

Μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 2351 600994, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail μας: sales@kareklanuova.com.

Εξαιρέσεις Εγγύησης:

 • Η εγγύηση αυτή είναι προς όφελος του αρχικού αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλους.
 • Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω κακής χρήσης, ή παρεμβάσεων του αγοραστή ή τρίτων. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή μεταποιηθεί από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 • Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φθορά χρήσης που έχει προκληθεί από τη συνήθη λειτουργία των προϊόντων, ούτε τις βλάβες από πτώσεις, ατυχήματα ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις και παρεμβάσεις.
 • Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δε συμφωνεί με την προοριζόμενη χρήση του, π.χ. για προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά ενώ προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Επιχείρηση για κάθε ελαττωματική κατασκευή ή ατέλεια υλικού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο κάθε φορά μπορεί να κρίνετε ανά περίπτωση από την Επιχείρηση. Δεν αποκλείεται η προσφυγή είτε από τον Πελάτη είτε από την Επιχείρηση σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για γνωμοδότηση.

17. Τελικές διατάξεις

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος φιλοξενείται και γίνεται διαθέσιμος προς εσάς από την Ελλάδα. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.kareklanuova.com θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Κατερίνης, προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.